当前位置:首页 > 教育科研 > 科研信息 > 正文

陈绍清赴云师讲学之淘彩票语文教学与实践(文言文教学)
发布时间:2015-01-06 15:30:39   评论:0   点击:

绍清老师学术讲稿 系列之三

 

           淘彩票语文教学与实践之文言文教学

作者简介:陈绍清,重庆市云阳县凤鸣淘彩票高中语文教师,教务副主任。重庆市优秀教师、重庆市教育学会会员、重庆市优秀教研组长、全国教师写作大赛三项全能教师、云阳县十佳教学能手、云阳教研先进个人。重庆市“十一五”规划课题“农村高完中语文有效教学资源开发研究”主持人。

躬耕教坛二十多载,痴情于教学教研。共在全国、省、市级刊物发表学术论文40篇,70篇论文荣获各级优秀教育科研成果等级奖,共获各级荣誉130余项。

爱好:电脑写作、课件制作                             

教改方向:农村高完中语文有教学资源开发研究

联系电话:13896223686  

教研博客:podeilee.tianya.cn

电子信箱:csqi_888@163.com       QQ:413632530     

                                                  

让淘彩票是正规网站吗一起来同温经典的“教研名言”   

 

1.新课程中的教师角色:促进者 研究者 课程开发者 学习者合作者 创新者 服务者

2.魅力教师的责任:发挥自主性  激发能动性 鼓励创造性

3.警惕中小学教师中的“零学习”现象

4.教学是一种很个性化的艺术,甚至是一种不断留下遗憾的艺术

5.教师要重视课程资源的开发和利用

6.淘彩票是正规网站吗的课堂不能成为几个学生的舞台,多数学生的看台

7.校本教研是“在劳力的基础上劳心”

8.一线教师要多搞点课例研究

9.新课程不能落下一下孩子

10.机遇不是等来的,而是有心人创造出来的!

11.教师应有更高层次的追求:自我价值的实现和精神满足的需要

12.教师有责任对教材进行“二次开发”

13.有效的教学就是“师生互动”的教学

14.如果你不改变,你就会被淘汰

15.每个人要为自身发展创造条件,把日常教学当作自己成长的载体

16.教师新的职业生活方式:在学习状态下工作,在工作状态下研究

17.一定的教育观念决定一定的教育行为

18.教师要创造性地使用教材,要有宽厚的知识积累和深厚的阅读功底

19.教科书不再是唯一的课程资源

20.问题产生并不可怕,关键是要有解决问题的决心

21.教师有责任在教学中创造双向互动的环境

22.学习就是工作,把学习渗透到自己所做的每一件事情中去

23.教改座右铭:质疑 探索 合作 反思  创新

24.只有不断更新的教师,才能在教育中凸现出教师优秀的人格力量和渊博的学识权威

25.新课程要求教师"用教材教",而不是"教教材",更不是对教材亦步亦趋

亲爱的老师们,很高兴在炎炎夏日和诸位一起交流文言文教学方面的一些体会。有人说,淘彩票生学习语文有三怕:“一怕文言文,二怕写作文,三怕学鲁迅。”学生对文言文的无奈、畏惧可见一斑。

先听一段教师关于文言文教学的困惑:刚接触七年级教学,感觉不是很适应,几年初三下来,尽管学生水平不怎么样,但是比起初一来还是“上道”多了,尤其是文言文教学,学生自学根本就无从下手,上课时也觉得挺茫然,“语文课不懂”,我碰到了这么大的难题,从教十余年还是第一次有学生提出语文课不懂!

拿到《童趣》,我苦思冥想,怎样教学才能体现梯度呢?最后设计了一个自认为满意的教案:一读,读准字音,把握节奏;二读,读懂意思,了解内容;三读,读出趣味,品味语言;四读,读出境界,提升认识。但学完之后总感觉少了什么,效果也没有预期的那样层层深入,有些环节由于没有操作好甚至出现了重复,而基础知识呢也感觉没有落实到位,心里悻悻的。

回顾自己的教学经历及所见的同仁的文言文课堂教学实况,对言和文的关系处理,大致可以归纳为以下几种情况: 1.重“言”无“文”型。着重字词句翻译及串讲,把“文”弃置不顾,没有“文章、文学、文化”的影子。 2.重“文”轻“言”型。对文章的大意了解以后,重在剖析“文章、文字、文化”的意蕴及美学,完全是文章欣赏课,给人一种浮华之感。 3、“言”“文”兼顾型。这是目前课堂教学中最普遍的一种情况。常常是先教“言”再教“文”,“言”“文”俱备,似乎让人挑不出毛病。

一、         当前淘彩票文言文教学的误区

纵观当前淘彩票语文课堂教学现状,文言文教学是素质教育比较薄弱的环节。呈现下列误区:

1.重“讲”轻“读”。传统教学中“字字落实,句句清楚”的“八字真经”,被许多教师奉为至宝,在学生方面却异化成为令人头痛的紧箍咒。教师成了霸占学生话语权的“讲师”,虽讲得天花乱坠,学生听得却昏昏欲睡。也有教师重视读,但操作层面弊端众多,可以概括为“四多四少”:自读多,范读少;齐读多,个读少;讲前读得多,讲后读得少;纯朗读多,背诵少。这样大大削弱了朗读在文言文教学中的作用和地位,天长日久使朗读变成厌烦的、事倍功半的“低效劳动”。课堂上淘彩票是正规网站吗要花大量的时间让学生去读课文,诵读是学生的重要阅读实践,教师的任何讲解、分析,都不能代替学生自己对课文的体验、感受。文言文的诵读要遵守诵读文言文的一般要求,从文言文的表述特点出发,诵读文言文语速要慢一些,抑扬顿挫的处理要更强烈一些,词语和词语之间的停顿要更长一点,要找到文言的那种腔调,而不能读成白话文的腔调。诵读是我国传统的读书方法,是目视其文,耳闻其音,心悟其情,意会其理的综合阅读活动;是从字、词、句到段、篇,从文字到语音、语义,从表面到深层含义,到潜在的情味的全面感知。在反复诵读中,使人潜心涵泳,认知文字,感受声律,疏通文脉,捕获作品的艺术形象,明悟作品语言艺术,通达作品的奥妙之处,化古人的神气为自己的神气。只有以多读为基础,才能形成和提高文言文的阅读能力。

2.重“言”轻“文”。“满堂灌”的教学方法充斥在文言文教学的课堂中:重文言词句解释,轻文章思想情感的感悟。

3.结构松散。课堂教学结构呈涣散状态,说到那里算那里。

4.形式呆板。教学的流程方式机械、刻板,缺少创意。

5教法陈旧。不重视文章自身特点,用同一种模式组织教学。

这种课堂教学导致教和学的脱节,缺少探索与研究,缺少师生的互动,严重地束缚着学生的思维,遏止了学生的创造力,令中国传统文化的名篇沦为学生难以接受、甚至拒绝接受的“残羹冷炙”。

现在大力倡导创新教学,重在培养学生的创新精神和实践能力,并正在组织实施新课程目标。新课程理念强调教学过程是师生交往、共同发展的互动过程,在教学过程中要处理好传授知识与培养能力的关系,注重培养学生的独立性和自主性,引导学生质疑、调查、探究,在实践淘彩票习,使学习成为在教师指导下主动的、富有个性的过程。教师应尊重学生的人格,关注个体差异,满足不同需要,创设能引导学生主动参与的教育环境,激发学生的学习积极性,培养学生掌握和运用知识的态度和能力,使每个学生都能得到充分的发展。为此,文言文教学中必须更新教学观念,对为什么要学文言文,怎样教文言文以及教什么等问题做出理性的思考。

(插入公开课《项脊轩志》的录像。)

二、现场互动   实施案例式教学,培训老师与参培老师进行评课互动:要求参培教师观看后作现场评课,评课要素为:这堂课贯穿了哪些新课程理念,你印象最深的教学细节是什么?请联系实例详细说明 

三、 矫正误区的策略 

1.给学生自主学习的空间

文言文的教学要避免“满堂灌”,这样才不会使学生觉得“眼前一堆字,脑中灌糨糊”,应该通过教学手段的变化,多种方法的并用,让学生在愉快学习知识的同时,能力也有所提高。文言文教学最容易走入“以教师的教代替学生的学”的误区,其结果是教师教得辛苦,学生学得吃力,因为课堂缺少探索和研究,学生处于被动接受知识的状态,知识掌握势必不牢。文言文教学同样应倡导自读——质疑——讨论,强调以学生的自主学习为中心,让学生自己去探究课文,发现问题,然后通过师生互动,相互讨论,最后解决问题。教师不必顾虑这样组织教学会影响教学进度,也不要担心自己准备的知识没有全部传授给学生,关键要看学生的思维是否在课堂中得以充分的发挥,学生的能力是否在课堂中得到培养和提高。这里的学生自读不是盲目的自读,而是有针对性的阅读,是教师提出有关知识让学生进行重点阅读,或是让学生在阅读中发现疑难问题。自读、质疑的过程是学生探索、研究的过程,讨论的过程是使探索、研究形成结论的过程,这样的教学,才能最大程度上调动学生学习的积极性,变被动学习为主动学习.

2.教会学生举一反三

文言文教学中让学生掌握常见的实词和虚词的解释,是教学中的一个重点,实词解释时要兼顾到通假现象、词类活用现象,虚词理解不仅要知道它的意义,还要弄清它的用法(词性)。如果不讲究方法,让学生机械地去死记硬背,文言文教学就被动得很,学生学习文言文的兴趣肯定不浓,知识掌握也肯定不牢。字词句的翻译上,不能以教师的教代替学生的学,教师讲清知识要领后,剩下的事情就要让学生去完成,从中培养学生举一反三、融会贯通的能力,增强文言课堂的思维力度,文言课堂才能活起来。

3.让人文情感走进文言课堂

高中新教材选用的文言文都是名篇佳作,这些名篇佳作千百年来滋养着一代又一代读书人的精神乐园。文言文教学不能仅停留在字词句的解释上,文言文也要上出人文情感,让学生浸润在中国传统文化精华的滋养中,情感上产生共鸣。《触龙说赵太后》一文的教学中,许多同学就字词的理解提了很多的问题,也有的同学就课文内容的理解提出了疑问:“老臣病足,曾不能疾走,不得见久矣,窃自恕,而恐太后玉体之有郗也,故愿见太后。”太后曰:“老妇恃辇而行。”曰“日食饮得无衰乎?”曰:“恃粥耳。”针对触龙的发话,太后的回答令人费解,应作何理解?此问触及文言文的人文情感,提问质量很高。对这一问题,教师绝不能轻松地绕过,敷衍回答。我让学生思考讨论,发表自己的看法,问题有思维力度,学生参与热情很高,说出了个人独到的见解,在此基础上,达成共识:太后的回答,语气生硬,回答极不情愿,对触龙的提问,不愿正面加以回答,这正微妙地表现了人物当时当地的心理,与“有复言令长安为质,老妇必唾其面”、“左师触龙愿见太后,太后盛气而胥之”的语言环境相吻合,真实地表现了人物当时的心理。这个环节,意在探求教材的可研究价值,对教师自身的素养也提出了很高的要求,教师必须深入钻研教材,挖掘教材本身的人文内涵,才能很好地在课堂教学中将人文情感呈现出来。这实际上也是一个在教师的导引下,启发学生对课文内容进行探索、研究的学习过程,这个学习过程明显带有学科综合性的特点,可以有效培养学生的创新精神和实践能力。如《勾践灭吴》一文教学后,为了给学生对勾践这个历史人物有一个全面的认识,我出了《我看越王勾践》一题,让学生利用课外时间,四人组成一个学习小组,查阅有关资料,写出自己的认识。课堂交流时,学生对勾践这个历史人物作出了全方位的评价,课文节选写越王勾践处在逆境之中,但没有自甘堕落,一蹶不振,而是卧薪尝胆,奋发图强,终于赢得民心,击败了吴国。节选中的勾践,确是一代圣君,那种在逆境中奋起精神值得今人推崇。但越国不久就逐渐走向衰落,究其原因,真是“成也勾践,败也勾践”,有李白的《越中古览》为证:越王勾践破吴归,战士还家尽锦衣。宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。吴国兴衰又何尝不是如此?课堂上学生思维活跃,积极参与,引用史实,对历史人物做出了客观的评价,深深体味到文言教材内涵的博大精深。著名特级教师陈钟梁说:“创新的土壤是个性,没有个性就没有创新。”文言文课堂教学应尊重并发展学生的个性,而发展个性的重要一环是培养学生自主学习能力。自主学习就意味着真正让学生成为学习的主人,充分运用自己的理解去研读课文,用自身的体验和感情去解读作品,对作品的不确定的“空白”处进行创造性的思考和探索,多角度的观察,更新途径重新审视,注重将知识转化为能力的学习,让学生学会去发现,发现知识,发现感受,乃至发现自己。走出文言文教学的误区,无论教者还是学者,都会感到一身轻松。 

四、      淘彩票文言文教学实战兵法

文言文教学的新课型:古文“四层次教学法”

(案例提供:重庆市云阳县凤鸣淘彩票陈绍清)

             换种方式教古文            

------"古文四层次教学法"之我见

在初中阶段,学生要学习多篇文质兼美的古文。这些反映古代生活的文章有的状其貌,有的抒其情,有的寓其理……

当前,在许多信息闭塞的农村学校,古文教学步入了两个误区:

一是教学过于简单。许多教师不在深钻教材、考虑教法、学法上下功夫,教学简单马虎。往往是采用如下方式进行教学:先把参考译文抄给学生,再把段落层次、主要内容、中心思想一古脑儿地"灌输"给学生,最后布置习题,让学生在未深刻理解文意、主旨的基础上囫囵吞枣地背诵课文。

二是教学过于繁杂。从课题分析、作者简介、背景介绍、课文正音、文意疏通、内容讲解、中心分析、习题处理等,"千篇一律"地按此"程序"操作,教学方式极其呆板。

这两种方式都不利于当前的古文教学。因为它不光剥夺了学生参与"听说读写演"的实践活动机会,还扼杀了学生学习古文的积极性。不利于学生创新能力的提高,更不利于学生创新精神的培养。

笔者现以古文教学的实例为案例,介绍在实践中归纳的"古文四层次教学法",以求抛砖引玉。

第一精讲巧练,突破"六重障碍"

依笔者之见:阅读古人写的古文,存在着六大障碍:一是文题分析的障碍:二是目标拟定的障碍:三是文意疏通的障碍;四是主旨探究的障碍;;五是迁移运用的障碍;六是课文背诵的障碍。笔者现以初中语文第五册第六单元《世说新语》三则中第一则《小时了了,大必未佳》的教学为例,具体谈谈如何实施精讲巧练策略,突破这"六重障碍"

之一、扣文题分析,训练"发问"能力

"教师讲解文题""让学生围绕文题发问",这不光是一种教学手段的转变,更是一种全新教育理念的渗透。上课伊始,教者用极其简洁的语言诱导学生:同学们,看见《小时了了,大必未佳》这个文题,大家心里肯定会有许多想法。欢迎大家开动脑筋大胆发言,把心中的疑问及感受说出来。结果,学生纷纷发问,课堂上"蛙声一片",学习的氛围十分浓厚。(此训练在起步阶段可能会有学生引而不发的现象。需要教者精心引导,甚至是手把手教学生如何发问,一旦学生养成发问习惯,会一改课堂无人举手、死气沉沉的气氛。)

之二、抓目标导向,训练目标意识

教学目标是教学的靶子,一切教学手段都围绕它服务。当前,教学目标的拟定成了教师的"特权",学生无法染指。笔者却一反常态,让学生围绕单元提示、课文的阅读提示来拟定教学目标,真正把学生当作学习的主人。根据学生的主动思考,教师的首肯,《小时了了,大必未佳》一文的学习目标确定为:

1.知识目标:①掌握生字、生词,弄清音、形、义;②根据书中注释,疏通文意,理解课文大意。

2.能力目标:①训练正确划分自然停顿、感情朗读课文的能力;②训练编课本剧,演课本剧,写观后感的能力;③训练科学背书的能力。

3.情感目标:从有关巧问妙答的分析中品味少年孔融的聪明机智。

学习目标由学生自己拟定,教师只当"高参",久之,学生的目标意识就会明显增强。一节课要学哪些内容、重点是什么、难点是什么,一个个散乱的知识点就会像红线串珠一样,清晰地印入学生的脑海,想忘也忘不掉。

之三、抓文题疏通,训练翻译能力

翻译古文,是师生均感头痛的事。有些教师图省事,直接把参考译文"抛给"学生。由于学生未亲自感受译文的过程,实践机会太少太少,碰到阅读课外的古文就茫然无措,不知如何下手。笔者是这么做的:先让学生根据注释口头翻译一遍,再抽学生以"开火车"的形式进行汇报(一般是一个学生译一句),接着让学生"挑刺儿",指出译文不当之之处,最后由教师精妙点评,明白告诉学生:参考译文仅仅是"参考",不是绝对答案,切忌字字相同。

之四、抓主旨探究,提升人文精神

文以载道。把握文章主旨,是弄清学文"三个为什么"的重要环节("三个什么"是指:①写什么,即明内容;②怎么写,即究语言;③为什么写,即悟中心。此学习一篇文章最起码的三个要求。)

如何让学生主动探究文章主旨,提升其人文素养呢?一是要凭借教材,选 "训练点"。如《小时了了,大必未佳》一文的训练点可确定为:孔融与李元礼、太中大夫陈韪的对答上,只要弄清对话的内涵,孔融的聪明机智便"水落石出"。二是要抓住"动情点",训练感情朗读。读,是一种心灵的沟通,有助于学生进境入情,品味中心,达到心为之牵,神为之动的效果;读,更是一种极佳的学习方法,有助于学生升发情感,得到"春风化雨"般的情感滋润。

之五、抓迁移运用,训练运用能力

培养学生正确理解和运用祖国语言文字的能力,这是语文教学大纲对语文教学的明确要求。教材是个例子,要使学生形成能力,养成习惯,必须提供迁移运用的实践机会,让学生在课上学方法、课外用方法,达到"举一反三"之效。这是时代对当前语文教学的要求。何况,考试的指挥棒转向考查学生的迁移运用能力。笔者在教学完一篇古文之后,总是适时地为学生推荐一篇难度适中的课外文章,供学生课外练笔。据近3年的训练效果来看,这些课外练习不光拓宽了学生的知识面,而且极大地提高了学生阅读古文的语感,对学生阅读原版的名著帮助也很大,实乃一举数得,效果较为显著。

之六、抓背诵训练,提高记忆能力

记忆力是人类所有能力中最为重要的一种能力。试想:人一旦失去记忆,什么事皆无从谈起!

记忆力可以靠后天培养。抓背诵训练,是提高记忆力的一种好方法。

"囫囵吞枣地死记硬背""科学灵活地巧记妙背",既能给学生减负,又能调动学生背书的积极性。古文别具情味,读之,诵之,往往能带来无限思绪……

背诵古文,可以走出教室,到野外、沙滩席地而坐,面对青山绿水来一段字正腔圆、韵味绵长的自我陶醉。也可以伴着悠悠"古乐",仿古人跪于室内,来一  激情满怀的"摹仿秀"表演。如果不是"风雅之士",也可在教室双眼微闭,选择自己最为满意的背书方法"轻吟低唱"。笔者曾多次带弟子到沙滩、草坪上席地而坐,学古人的样子面对蓝天白云、青山绿水吟诵古文,那清脆悠长的声音回荡在山谷中,长久地鸣响在学生的脑海中。学生把这种学习称为"诗意的生活"。可以相信,学生在以后的学习中,以至在今后的生活中,很难忘记这段牵肠挂肚的经历。

第二、编课本剧,训练创新能力

在突破学习古文的"六重障碍"基础上,进入第二个层次的学习,即编课本剧。还是以《小时了了,大必未佳.》为例,详述笔者的三点做法。

首先,明确编课本剧的起码要求,熟悉编写体例。这是保证优质高效的第一个环节。初中语文第五册编者提供了有关的材料,只要引导学生认真阅读即可。

其次,依据古文内容,发挥创新能力,合理改编课本剧。此环节须发挥教师的指导作用。如:笔者在训练《小时了了,大必未佳》一文的改编时,针对一部分中下程度学生的实际情况,引导他们编好四出戏,并取好名称。这四出戏分别为:A.随父到洛阳;B.智骗守门人;C.厅堂展才华;D 智骗"陈大夫"。学生依据这四出戏,合理地补充了一些内容,使剧情更为生动、曲折。

最后,精选最佳课本剧,筹划汇报演出事宜。集全班之智慧,精选出最佳课本剧,由班委会、团支部招聘"业余编剧"、导演、演员,利用课余时间排练,作好汇报表演准备。

编课本剧,不光是对课文内容的延伸、拓宽,更主要的是它提供了学生展示创新能力、培养合作精神的机会,使学生尝到了成功的乐趣。

第三、演课本剧,尽显自身才艺

为不增加课时负担,演出时间一般可利用班、团队活动时间。如果要壮声势、强效果。可邀请家长、校领导、教研组同行甚至社会人士光临指导,这也是语文课向社会生活延伸的一种渠道。

演课本剧,有一个水平提高的过程。教者切勿心急,只要一以贯之地进行引导,多给学生感情投入,学生的表演技能一定会水涨船高的。

第四、方格"涂鸦'",训练写作能力

观看课本剧,为作文提供了"美味佳肴"。让学生当文明观众,认真观看,然后把所见所闻所感写下来。学生观眼前实景,闻眼前实声,再"我笔写我心",往往能兴致盎然地挥笔作文,一篇篇情真意切的文章就像流水一般,从心底缓缓流出。流出的是一片火热的情,一颗关注生活、关注社会的心……

笔者在运用"古文四层次教学法"过程中,始终把学生当作学习的主体,让他们在快乐淘彩票古文、在生活淘彩票古文、在创造淘彩票古文,取得了较为满意的效果。表现在:1.大部分学生对阅读古典名著兴趣浓厚,达到了引导学生阅读经典、走近大师的目的;2.作文中,细节描写的基本功明显增强,许多学生受《水浒传》中人物描写、场面描写的影响,时时来一段诗词,增添了习作的文彩;3.学生参加各种层次的考试,对古文之类的阅读题不再惧怕,得分率明显高于同年级平行班;4.学生的合作精神、创新能力明显增强,不少性格内向的学生通过编课本剧、演课本剧的锻炼,胆子大了,口才提高了,连整个人也变得开朗多了。

       附《小时了了,在必未佳》原文及译文

原文:一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两浪之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙(之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

翻译:一个屠夫傍晚回家,担子里面的肉已经卖完,只有剩下的骨头。路上遇见两只狼,紧跟着走了很远。 
屠夫害怕了,把骨头扔给狼。一只狼得到骨头停下了。另一只狼仍然跟着他。屠夫又把骨头扔给狼,后面得到骨头的狼停下了,可是前面得到骨头的狼又赶到了。骨头已经扔完了。但是两只狼像原来一样一起追赶屠夫。 
屠夫非常困窘急迫,恐怕前后一起受到狼的攻击。屠夫看见田野里有一个打麦场,打麦场的主人把柴草堆积在打麦场里,覆盖成小山(似的)。屠夫于是跑过去靠在柴草堆的下面,放下担子拿起屠刀。两只狼不敢上前,瞪着眼睛朝着屠夫。 
一会儿,一只狼径直走开了,另一只狼像狗似的蹲坐在屠夫的前面。时间长了,那只狼的眼睛好像闭上了,神情悠闲得很。屠夫突然跳起,用刀砍狼的脑袋,又连砍几刀把狼杀死。屠夫刚想要走,转身看见柴草堆的后面,另一只狼正在柴草堆里打洞,打算要钻洞进去,来攻击屠夫的后面。身子已经钻进去了一半,只露出屁股和尾巴。屠夫从狼的后面砍断了狼的大腿,也把狼杀死了。屠夫这才明白前面的那只狼假装睡觉,原来是用这种方式来诱惑敌方。 
狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被杀死了,禽兽的欺骗手段能有多少呢?只给人们增加笑料罢了。

 

文言文教学的新课型:说读课

(案例提供:湖北荆州名师余映潮,选自《余映潮教例评析100例》)

在课型设计上进行淘彩票是正规网站吗创新

——《卖炭翁》教例评析

[教例简述]

主导教法:说读法。

课型结构:板块式。

1.导入(2分钟)

介绍作者,简介时代背景,检查预习情况。

2.第一个教学板块:朗读。(9分钟)

①读第一遍,要求读准字音。老师纠正读音中的误处。

②老师纠正之后,学生读第二遍。

③认读、掌握课文中的一些字词。

3.第二个教学板块:说——说译文。(8分钟)

教师以句子为单位读课文,每读一句,学生集体杂然地翻译文句,然后教师检查几个句子。如:“夜来城外一尺雪”、“宫使驱将惜不得”之类。

学生再读课文。

4.第三个教学板块:说——析文句。(10分钟)

教师以句子为单位,以对句子的表达作用进行理解为重点,要求学生发言。

教师示范:

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。

这句话写人物,写了人物烧炭的地点和劳作的艰苦过程,点明炭的来之不易。

学生发言,教师相机点拨。

学生杂然地再读课文。

5.第四个教学板块:说——品字词。(8分钟)

请同学们用一个句子谈谈对课文的理解,请大家用“……用得好……写出了”说一句话。如:

“尘灰”用得好,它写出了卖炭翁的劳动环境之脏。

“烟火”用得好,它写出了卖炭翁的其长期烧炭之劳。

同学们发言,教师再组织学生读课文。

6.第五个教学板块:说——作想象。(7分钟)

①第一层次,同学们想象并描述一个特写镜头。如眼角深深的皱纹,如汗水,如黑指……

②第二层次,同学们想象并描述一个动景。如大雪之下的卖炭翁在拼命拉车赶车。

③第三层次,同学们想象并描述老人的一种心情。如早起去卖炭的心情,如卖炭翁被抢之后的心情。

 

[评    析]

这节课上得真美!

这是文言文教学中一个崭新的课型——说读课。

教者在课型设计上进行了大胆的淘彩票是正规网站吗创新,将“讲”的成分降低到最小的程度,而让“读”与“说”去占据课堂,去占据学生。老师不用多讲,同学们说说读读、读读说说,已经深刻理解了课文。“说译文——析文句——品字词——作想象”拉出了明快的教学线条。

淘彩票是正规网站吗说,这一节课是全体学生认真参与的朗读课,是对学生进行语言与思维训练的实践课,是一节对学生进行初步文学赏析训练的析读课,也是一节有成效的文言文背读课。

它使淘彩票是正规网站吗展开联想:

既然有“说读”课的出现,淘彩票是正规网站吗能不能进行更有力的淘彩票是正规网站吗创新,设计出听读课、想读课、写读课、演读课、辨读课等更多更美的新型?

它让淘彩票是正规网站吗深入思考:                                               

进行文言文课型的设计,要注意这样几个方面:第一,要彻底改变文言文教学观念和教学方法,既要降低难度,又要简化讲析;第二,要运用多种教学方法,调动学生学习文言文的兴趣,促进高效教学;第三,要教给方法,提供示范,培养学生自读、自品、自悟的能力,把学生的语言“积累”和自读能力的长进放在一个坚实的基础之上。

     附《卖炭翁》原文及译文

原文:卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁?黄衣使者衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。 
    译文:有位卖炭的老头,在终南山里砍柴烧炭。他满脸灰尘,显出被烟熏火烤的颜色,两鬓头发灰白,十个手指乌黑。卖炭得到钱作什么用?为了身上穿的衣裳和嘴里吃的食物。数九寒天可怜身上穿的衣服很单薄,但是心里担忧炭的价钱便宜,希望天气更寒冷。夜里城外下了一尺厚的大雪,清晨,老翁驾着炭车轧着冰冻的车辙赶路。牛疲乏了,人也饿了,太阳已经升得很高了,老翁就在集市南门外泥泞中休息。两上骑马的人轻快前来了,他们是谁?是穿黄衣服的太监和穿白衣服的差役。手里拿着公文,嘴里说是皇帝的命令,然后拉转车头,吆喝着赶牛往北面拉去。一车炭,一千多斤,宫市使者们硬是要赶走,老翁舍不得它,却也没有办法。宫市使者们将半匹红绡和一丈绫,朝牛头上一挂,当作炭的价钱。

文言文教学新课型:导读课

(案例提供:湖北荆州名师余映潮,选自《余映潮教例评析100例》)

生动活泼地导读

——《核舟记》教例评析

[教例简述]

这是特级教师胡明道的一个教例(详见湖北大学《淘彩票语文》1986年第3)

导读的主要内容如下:

一、粗读课文,正音上口。

布置学生限时阅读,要求粗略地知道课文写的是什么。学生参照注释,读顺课文,教师巡视、答疑,出示小黑板(难字正音)

二、二读课文,激发兴趣。

导读题:

1.核舟的作者是谁,为什么说他是“奇巧人”?2.文章除了第一段是总的概略介绍外,还有没有其它的总的介绍?3.第六段中哪一句与“奇巧”人相照应?4.文中哪些段落是具体说明呢?5谁能翻译、讲解第一、六段?

三、三读课文,自议自解。

这一遍阅读以25段为主。方法是分组阅读竞赛。教师安排各组阅读的内容及评分记分的方法。第一组阅读第2段,要求在讲台上摆好船舱和窗户,写出对联;第二、三组分别阅读第34段,要求排雕塑剧,指定一人执导,并指出重点字词。第四组阅读第5段,要求在小黑板上画出船背题字及篆章。

每组推选代表到讲台讲解或排演,教师当即指导学生根据具体形象背诵,注意重点词、句的落实。

四、四读课文,反馈验收。

教师设计了一套竞赛题,组织学生抢答。抢答的内容主要有:1.为词、句的翻译选正确答案,2.判断对短语、词、句理解的正误,3.又快又准地翻译句子。

五、五读课文,熟读成诵。

组织学生看板书:

                     核舟奇巧                     

船舱       篷窗对联       

船头       苏黄佛印       

船尾       楫、炉、壶二舟子       

船背  题名、篆章             

              空间顺序           技亦灵怪亦哉

然后采取“接力”背、“承包”背等各种方法组织背诵。

[评    析]

导读课是语文阅读教学诸多课型中的一种。它的重要特征就是教师以导为主,注重对学生自学能力的培养,学生以读为主,主要通过自己的努力来学习知识,提高能力。

此教例中,教师“导”的艺术表现在:

第一,合理设计教学程序,五个阅读步骤渐次深入,形成完美的层进式的课堂教学结构。

第二,巧妙安排教学思路,五个阅读步骤是教学过程中的表现形式,其内在的思路则为:引导学生感知  扫除“外围”  重点“攻坚”  测试学习效果  巩固教学成果。

第三,精心穿插激趣的手段,五个阅读步骤中,第一、二步为铺垫性步骤,第三、四、五步为主体性步骤。教师着眼于主体性步骤,穿插了实物演练法、表演法、图示法、竞赛法、形象记忆法等多种手段。学生沉浸在生动活泼、欢快愉悦的学习气氛之中,精神奋发,兴趣盎然,身心俱益;教学气氛由平静渐趋热烈,直至沸沸扬扬;教学节奏由舒缓而逐步加速,直至密锣紧鼓。“待到山花烂漫时,她在丛中笑”,此诗句可以形象地表现教学达到高潮时课堂上合谐的师生关系。

附《核舟记》原文及译文:
原文:明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。
舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。中轩敞者为舱,箬篷覆之。旁开小窗,左右各四,共八扇。启窗而观,雕栏相望焉。闭之,则右刻「山高月小,水落石出」,左刻「清风徐来,水波不兴」,石青糁之。
船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏黄共阅一手卷;东坡右手执卷端,左手抚鲁直背;鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,身各微侧;其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之,珠可历历数也。
舟尾横卧一楫。楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。
其船背稍夷,则题名其上,文曰「天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻」,细若蚊足,钩画了了,其色墨。又用篆章一,文曰「初平山人」,其色丹。
通计一舟:为人者五,为窗者八,为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠者各一;对联、题名并篆文,为字共三十有四;而计其长,曾不盈寸,盖简桃核修狭者为之。魏子详瞩既毕,诧曰:嘻!技亦灵怪矣哉!庄、列所载,称惊犹鬼神者良多,然谁有游削于不寸之质,而须麋了然者?假有人焉,举我言以复于我,我必疑其诳。乃今亲睹之。繇斯以观,棘刺之端,未必不可为母猴也。嘻!技亦灵怪矣哉!
译文:明朝有个手艺特别精巧的人,名字叫做王叔远,(他)能够在一寸长的木头上,雕刻出宫殿、器具、人物,以至飞鸟、走兽、树木、石头,没有一件不是就着木头原来的样子摹拟某些东西的形状的,各有各的神情姿态。(他)曾经送给我一个用果核雕成的小船,刻的是苏东坡泛舟于赤壁之下。                                      
小船从船头到船尾长度八分多点儿,高度约摸二分上下。中间高起而宽敞的是船舱,(刻着)用竹叶做成的船篷覆盖着它。(船舱)旁边辟有小窗,左右各四扇,一共八扇。推开窗户来看,雕刻着花纹的栏杆左右相对。关上它,就见(两副对联)右边刻着山高月小,水落石出,左边刻着清风徐来,水波不兴,用石青涂在刻字的凹处。
船头坐着三个人:中间(戴着)高高的帽子、(长着)浓密胡子的人是苏东坡,佛印坐在右边,黄鲁直坐在左边。苏东坡、黄鲁直共同看着一轴字画手卷。东坡的右手拿着手卷的前端,左手抚着鲁直的背脊。鲁直左手拿着手卷的末端,右手指着手卷,好像在说些什么。东坡露出右脚,鲁直露出左脚,各自略微侧着身子,他们紧靠着的两膝,都隐蔽在手卷下边的衣褶里。佛印极像弥勒菩萨,敞胸露怀,抬头仰望,神情跟苏、黄不相同。(他)平放着右膝,弯着右臂支撑在船上,而竖起他的左膝,左臂挂着(一串)念珠挨着左膝——念珠可以清清楚楚地数出来。
船尾横摆着一支橹。橹的左右两旁各有一个船工。在右边的船工梳着椎形发髻,仰着脸,左手靠着一根横木,右手扳着右脚趾头,好像在大声喊叫的样子。在左边的船工右手握着蒲葵扇,左手抚着火炉,炉上有个壶,那个人的眼睛正看着(茶炉),神色平静,好像在听烧茶的声音。
那只船的顶部稍微平坦,就在上面刻着作者的题款名字,文字是天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻,(字迹)像蚊子的脚一样细小,笔画清清楚楚,它的颜色是黑的。还刻着一个篆书的图章,文字是初平山人,它的颜色是红的。
 
总计(在)一条船(上),刻了五个人,八扇窗;刻了竹篷、船橹、炉子、茶壶、手卷、念珠各一件;对联、题名和篆文,刻的字共三十四个。可是计算它的长度竟不满一寸。是挑选狭长的桃核刻成的。啊,技艺真是奇妙极了!                   

文言文教学高效教法之一:发挥学生的主体作用

(案例提供:湖北荆州名师余映潮,选自《余映潮教例评析100例》)

诵读  品析  积累

——《卖炭翁》教例评析

[教例简述]

这是一节教读课。

第一个环节:自读。(8分钟)

读课文,读注释,再读课文,自讲课文。

第二个环节:诵读。(12分钟)

读第一遍,要求读准字音。

读第二遍,要求读得顺畅。

读第三遍,要求节奏鲜明。

读第四遍,要求读出情感。

读第五遍,要求读出“情景”。

读第六遍,要求集体背诵。

第三个环节:品析。(15分钟)

1.教师:淘彩票是正规网站吗可抓住课文的哪一点来理解课文、分析课文。

同学们发言:①抓“苦”:烧炭苦,卖炭苦,炭被抢更苦。②抓“炭”:烧炭,送炭,失炭。③抓对比描写:对卖炭翁的刻画,对宫市使者的刻画。 ④抓卖炭翁的人物形象:外貌,心情,遭遇,。⑤抓卖炭翁周围的的环境:工作环境,生活环境,卖炭(经营)环境,社会环境。⑥……

教师:淘彩票是正规网站吗就抓住诗中的两组对应性的艺术描写诗句来理解课文吧。

①分析对卖炭翁的肖像描写。

②分析对卖炭翁的生活环境的描写。

③对比分析对宫市使者的描写。

形成如下板书:

对比卖炭翁:面、发、指、衣、心        辛劳、穷困、挣扎、痛苦

使      者:把、称、回、叱,系        专横跋扈,肆意掠夺        

第四个环节:练习(10分钟左右)

1.写出含下列字词的四字词语。

①伐  ②薪  ③面  ④鬓  ⑤辙  ⑥苍苍

2.写出文中相应的词语或诗句。

①状其劳动环境之脏          (尘灰)

②写其长期烧炭之劳          (烟火)

③绘其饱经风霜之衰          (苍苍)

④诉其生活无着之苦  (心忧炭贱愿天寒)

3.说说卖炭翁被抢之后的心情。

(痛苦中酝藏着愤怒。)

[评    析]

淘彩票是正规网站吗可以从如下两个方面来评析这个教例的美点。

教路严谨,目的明确。

自读,意在训练学生自学自悟,疏通文意。

诵读,意在培养学生整体感知课文的技能。

品析,意在点拨学生品读课文的基本思路。

练习,意在教给学生检验所学知识的方法。

整个教例的主旋律是:让学生学会读书。

四个教学环节形成一个“诵读、品析、积累”的鲜明的课堂教学思路,很有层次感,很有可操作性。

手法多样,教学有方。

一开始就变学生的默默聆受为主动感知。

诵读六遍既让学生有了阅读初感,为整体品析作好铺垫,又让课堂教学书声琅琅,热气腾腾。

品析课文的第一个设问实在妙极。这一问实际上“反客为主”,把学生顺利地带上了品读课文的初阶。抓住“对比”这一条线来分析赏读课文,可谓切中肯綮

练习设计别出心裁,全是“活”题。第1题意在“迁移”,第二需要反向品评揣摩,第3题则须进行联想和想象。

四个教学环节,给人以“入之愈深,而其见愈奇”之感。

以上只是就课评课。

评析之后掩卷沉思,忽然有思想火花闪现:

诵读,品析,积累:这是否应当成为阅读教学的“三要素”?

文言文教学高效教法之二:在文言文教学中落实师生间的双向互动

(案例提供:湖北荆州名师余映潮,选自《余映潮教例评析100例》)

赛读赛讲,分层互促

——《狼》教例评析

[教例简述]

预习要求:熟读课文,看注释。

教读这一节课,共分四个环节。

一、学生提问比赛(10分钟)

鼓励成绩差的学生提出不懂的地方,进行质疑问难。鼓励成绩好的学生踊跃解答问题。解答欠周全的,由教师补充。

若学生已提不出问题,教师可向学生提问,如“意暇甚”与“意将隧入”的两个“意”的词义是否相同等等。

二、学生分析比赛(15分钟)

学生中有好、中、差三个层次。设计三个问题供分析:

1.《狼》故事情节    (差等生)

2.狼之黠            (中等生)

3.《狼》的主人公是狼还是人,为什么?    (优等生)

同学们自由选择,先笔写五分钟发言提纲,再讨论、发言,教师小结。要鼓励、表扬勇于向难度大的问题“进攻”的差学生。

三、学生背诵比赛(10分钟)

要求最多10分钟背完全文。成绩差而背诵快的,得表扬。

四、学生做练习比赛(10分钟)                                                                     

练习形式:油印或者投影。

第一层次练习。

解释词义:

①一狼得骨止        止有剩骨

②狼不敢前          恐前后受其敌

③一狼洞其中        以攻其后

第二层次练习:

①解释词义:

其一犬坐于前    一狼洞其中    意将隧入

②指出加点词的含义:

禽兽之变诈几何哉      顷刻两毙

第三层次练习:

①写出含加点词的成语。

积薪其中    (                )

并驱如故    (                )

前狼假寐    (                )

弛担持刀    (                )

②找出表现狼阴险狡诈的句子,并把它们译成现代汉语。

缀行甚远    一狼得骨止,一狼仍从    狼不敢前,眈眈相向    一狼径去,其一犬坐于前    目似瞑,意暇甚    意将隧入以攻其后也    丙狼之并驱如故

要求:

第一、二层练习为必做题,第三层次练习为选做题,选得多而做得正确的,发小奖品。

[评    析]

这个教例很具创造性。

教者把关切的目光投向语文差生,用分层次互相促进的方式让差生尝试到成功的喜悦,用激励、鼓动、表扬的手段让差生感受到他们在语文课堂上的地位。

教者也同样重视成绩好的学生,让他们当小老师,对他们提高要求,鼓励他们参与竞争,好学生也因教学标高不同而感受到老师的信任,在学习中始终有一种动力。

赛问、赛讲、赛背、赛练,每一个教学环节都有竞争性,激励性,课堂教学流程加快,流量增加,流速提高,紧凑的教学结构,有助于从根本上提高学习效率。

学生在课堂上有了广阔的空间。他们积极的心理机制被成功地诱发,集中思维能量,运足个人才思,一次次地向学习中的困难和问题发起“进攻”,意志、自信等心理品质受到良好的培养。

赛读赛讲,分层互促,这样的设计思想适用于语文教材中很多精美的短篇

     附原文及译文

原文:一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两浪之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙(之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

翻译:一个屠夫傍晚回家,担子里面的肉已经卖完,只有剩下的骨头。路上遇见两只狼,紧跟着走了很远。
屠夫害怕了,把骨头扔给狼。一只狼得到骨头停下了。另一只狼仍然跟着他。屠夫又把骨头扔给狼,后面得到骨头的狼停下了,可是前面得到骨头的狼又赶到了。骨头已经扔完了。但是两只狼像原来一样一起追赶屠夫。
屠夫非常困窘急迫,恐怕前后一起受到狼的攻击。屠夫看见田野里有一个打麦场,打麦场的主人把柴草堆积在打麦场里,覆盖成小山(似的)。屠夫于是跑过去靠在柴草堆的下面,放下担子拿起屠刀。两只狼不敢上前,瞪着眼睛朝着屠夫。
一会儿,一只狼径直走开了,另一只狼像狗似的蹲坐在屠夫的前面。时间长了,那只狼的眼睛好像闭上了,神情悠闲得很。屠夫突然跳起,用刀砍狼的脑袋,又连砍几刀把狼杀死。屠夫刚想要走,转身看见柴草堆的后面,另一只狼正在柴草堆里打洞,打算要钻洞进去,来攻击屠夫的后面。身子已经钻进去了一半,只露出屁股和尾巴。屠夫从狼的后面砍断了狼的大腿,也把狼杀死了。屠夫这才明白前面的那只狼假装睡觉,原来是用这种方式来诱惑敌方。
狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被杀死了,禽兽的欺骗手段能有多少呢?只给人们增加笑料罢了。

           文言文教学高效教法之三:落实以读为主的文言文教学

(案例提供:湖北荆州名师余映潮,选自《余映潮教例评析100例》)

           一个全新的教学设计

——《狼》教例评析

[教例简述]

这是余映潮老师的一个教例。

主要教学环节如下:

读——读懂词意。(6分钟左右)

1.同学们读课文,读注释。

2.请同学们向老师自由提问,看还有哪些字不认识,哪些字词的意思弄不懂。

读——读顺句子。(6分钟左右)

1.同学们杂然地习读课文,要求做到不掉字,不换字,不倒字,不多字,不“哽”字。

2.教师重点辅导两个句子的读法。

①两狼之并驱如故。  ②其一犬坐于前。

读——读评故事。(14分钟左右)

1.全班同学分段朗读课文,每读一段之后,一个同学读课文中的编者已写好的评点。同学们从屠户的角度、从情节的角度理解课文内容。

2.全班同学再分段朗读课文,每读一段之后,一个同学读自己写的课文评点。同学们从“狼”的角度理解课文内容。

3.同学们继续分段朗读课文,每读一段之后,老师自说对课文的评点。引导同学们从“语言表达”的角度理解课文内容。

如此读读评评、评评读读,三读三评。

读——品读意味。(8分钟左右)

1.全班同学分组朗读课文,

2.每个同学以“……表现了………”或“……写出了……”说一句品析课文语言的话。

3.教师就最为重要、最为精彩的内容小结,学生记录:

课文语言简洁生动。如开头20字,写出了故事的时、地、人、环境,渲染出了紧张的气氛;又如结尾20字,点出主题,寓意深刻;中间100多字,写出了一个波澜起伏、扣人心弦的故事。凡写人、狼的动作神情之处,无不表现人、狼的性格特点。文章正是通过一连串简练生动的描写,把狼的“变诈”、屠夫的机智,表现得淋漓尽致。

读——演读情境。(3分钟左右)

1.师生用读故事的语调朗读课文,读出情景,读出高潮。

2.课堂小结,完成板书:        黠——增笑

[评    析]

从文言文教学的角度看,这是一个全新的设计。

新意之一:

没有串讲,没有翻译,有的只是:朗读。

所谓“教学千法读为本”,是指出声的诵读。“读懂词意——读顺句子——读评故事——品读意味”的教程既表现了教者思路的科学严密,更表现了教者是真正地在用朗读的方法让学生理解课文的内容和意蕴。

新意之二:

没有分解,没有切割,有的只是:评点。

“读读评评、评评读读,三读三评”是本教例最有特色最有创意的闪光点。师与生融为一体,用“多角度反复”的方法评点课文,阅读视点的变化引来了课文的三维的立体的动感。这既是优美的教法,也暗含着学法的熏陶。

新意之三:

没有大段的讲解,没有滔滔的分析,有的只是:品味。

每个同学以“……表现了………”或“……写出了……”说一句品析课文语言的话——这个有力的教学问题引发出学生对课文每一个细节的咀嚼品析,学生在此时是学习的主人,学生在此时也酝酿了教学的高潮。

这个全新的教学设计,表现出教者对所教学的内容有着多么丰富的感受。

文言文教学高效教法之四:在课堂上高效地落实文言基本知识

(案例提供:湖北荆州名师余映潮,选自《余映潮教例评析100例》)

        联系  归纳  比较  辨析

——《桃花源记》教例评析

[教例简述]

这是《桃花源记》的第一节课,任务是介绍课文作者、写作背景、疏通字词,明白课文内容。

上课后,教师要求学生在预习的基础上高声诵读课文,并以四人学习小组的形式,让学生试讲课文(每个学生讲一段),然后教师简介作者和课文写作背景。这个环节约15分钟。

接着教师交代这节课的主要学习任务:用自己的辛勤劳动,通过联系、归纳、比较、辨析的方式弄通本课中的词义。

先请同学们从一词多义的角度进行归纳:

①便舍船  屋舍俨然  ②忘路之远近  便扶向路  ③捕鱼为业  不足为外人道也  ④乃大惊  乃不知有汉  ⑤往来种作  设酒杀鸡作食  ⑥阡陌交通  才通人  ⑦寻向所志  寻病终  ⑧忘路之远近  闻之  ⑨屋舍俨然  欣然规往  10既  皆出酒食  11随其往  延至其家  12遂与外人间隔  遂迷

请同学们再从同义词、近义词的角度探寻:

          

              

              

              

              

再请同学们从古今词义的区别上进行辨析:

课文中古今词义区别大的:

①阡陌  ②交通  ③妻子  ④绝境  ⑤无论  ⑥从来  ⑦间隔

课文中古今词义区别不大的:

①远近  ②鲜美  ③缤纷  ④土地  ⑤良田  ⑥往来  ⑦男女  ⑧衣着  ⑨水源  10魏晋  11高尚  12捕鱼  13处处  14南阳

还请同学们做两个练习:

1.找出文中的美词:芳草鲜美  落英缤纷  豁然开朗  土地平旷  屋舍俨然  良田美池  阡陌交通  鸡犬相闻  怡然自乐

2.找出含下列字的成语:

①穷(山穷水尽 ②怡(心旷神怡 ③乐(乐此不疲 ④尽(无穷无尽 ⑤津(无人问津 ⑥复(无以复加 ⑦病(无病呻吟 ⑧云(人云亦云 ⑨迷(迷途知返 10若(门庭若市)

以上环节约30分钟。

[评    析]

这个教例在落实字词上很有几招。

一、教师把自己钻研教材的思路变成学生学习的思路。针对课文内字词运用的特定情况,采用综合归纳、比较辨析的方法,引导学生在教材中游弋逡巡,从一词多义、同义词、古今双音词词义的区别等角度切入,整理出一组又一组、一群又一群的字词词义理解的“组合”,从而:①告诉了学生一种研读文言文、理解字词的方法,②训练了一种基本的探索研究的能力,③积累了一批文言文的字词卡片,④以学生自读、发现、讨论的活动为主,改变了教师串讲、学生记录的教学结构,⑤在比较辨析中加深了对词义的理解,⑥增加了课堂教学的知识密度,使学生始终处于忙碌的探求之中。

二、教师安排的两组练习,从教学艺术看,也是相当精彩。第一个练习意在培养学生品读鉴赏的能力,第二个练习则更意味深长一些:①考察了对字词的理解,训练了学生的印证能力,②激发了学生的联想、迁移与表达,课堂教学气氛热烈,③扩大了学生知识面,④巧妙地告诉学生一种加深词义理解的学习方法。

这样的字词课很有优势,它既在传统课型上有所改革,又在应试应考上卓有成效。

附《桃花源记》原文和翻译
   [原文]
    晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。
    林尽水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣者,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。见渔人,乃大惊,问所从来,具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:不足为外人道也
既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷不复得路。
    南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往,未果,寻病终。后遂无问津者。

[赏析] 这是作者所写《桃花源诗》前面的一篇小序。

  文章描绘了一个既无剥削、又无压迫、人人劳动、生活安宁、环境优美的理想社会。通过它,表现了作者对现实社会的批判和对这种美好生活的向往,同时在一定程度上反映了广大人民的愿望。

   本文语言质朴简练,笔调细致流利,描绘逼真,令人如同身历其境,艺术上的成就很高,不愧是一篇传诵至今的名作。

 [译文]

   晋朝太元年间,在武陵这个地方有个以捕鱼为职业的人,有一次,他沿着一条溪水划船行驶,忘记了路的远近。忽然遇到一片桃花林,两岸几百步以内,中间没有一棵杂树,散发着清香的草又鲜艳又美丽,落下来的桃花瓣散乱在地上。渔人感到很奇异,就再向前行驶,想走完这片桃树林子。

  桃树林的尽头,是溪水的发源地,一到就看到一座山。山脚下有个小洞,好像有点发亮。渔人就弃船登岸,从洞口摸进去。开始极狭窄,只能通过一个人。又走了几十步,突然感到开阔明朗。只见土地平坦宽广,房屋整齐,那里有肥沃的土地,优美的池塘和桑树、竹林之类。田间小路四通八达,村落间鸡鸣狗叫的声音到处可以听到。众来来往往,耕种操作,男男女女的服装,完全和外面的人一样。老人和孩子全都愉快的自在逍遥。他们看到渔人,就非常惊讶,问他是从哪里来。渔人详细地回答了他们。有人就邀请他到家里去,摆酒、杀鸡、做饭请他吃喝。村里听说来了这样一个人,都来打听消息。他们自己说,上代因为逃避秦时的战乱,带领妻子儿女和乡亲们来到这块和外界隔绝的地方,不再出去,就此同外面的人断了来往。他们问现在是什么朝代,居然不知道有个汉朝,更不用说魏和晋了。渔人把自己的所见所闻一件一件地全都给他们说了,他们都惊奇感叹。其余的人又各自邀请渔人到他们的家里去,都拿出酒饭来招待他。渔人在洞里停留了几天,才告辞回去。洞里的人嘱咐他说:不能对外面的人讲这里的情形呀。

    渔人出来以后,找到他的船,就沿着先前经过的路,处处做上标记。回到郡里,渔人就到太守那里报告了这些情况。太守立即派人跟随他去,寻找先前做好的标记,竟然迷失了方向,不能再找到那条道路。

南阳有个叫刘子骥的人,是个清高的人。他听说这件事,高兴地计划前去寻找,没有实现,不久,他就患病去世。以后就不再有去寻找桃花源的人了。

文言文教学高效教法之五:在课堂上训练学生高效背诵

(案例提供:湖北荆州名师余映潮,选自《余映潮教例评析100例》)

高效背诵

——《口技》教例评析

[教例简述]

这是《口技》教学中的一个环节,此时课文讲析的任务已经完成。教学时间还有30分钟。教师:《口技》一文,不到370字,根据教学要求,应当全文背诵。现在大家聚精会神、齐心合力,在老师带领下反复朗读、背诵。

下面用两分钟快速诵读,诵读之中要默想:开头——画面一——画面二——画面三——结尾。

(学生诵读)

教师:下面再用两分钟快速诵读。诵读之中默想,哪儿是正面写声、哪儿是侧面写声。

(学生诵读)

教师:现在咱们用“抢记法”背第一段,注意,抢记中也有规律,大家可扣住几个动词和几个“一”,加快背诵速度。

(全班同学两分钟之内背完)

教师:下面咱们用“竞争法”背第二段,谁先背完谁举手。竞争要讲究技巧,背诵本段可以用“画面浮现法”,可以用“分层消化法”,可以用“情节线索法”,可以用“紧扣字词法”等,下面竞赛开始。

(全班同学争先恐后,三分钟背完)

教师:第三段三个句子,很简单,一分钟背下来。

(学生背诵)

教师:背第三段咱们用了“限时法”。下面背高潮段第四段。此段自由背诵,以快为原则,不但要很快背下来,还要介绍你背诵的技巧和方法。

(全班四分钟背完)

(学生介绍背诵方法:①分层消化法,——按绘声——评论——侧面烘托三个层次背  ②电影镜头法,——火起——人犬声、风火声 、抢救声——听众表情  ③记忆线索法——声音的先后顺序  ④表情诵读法  ⑤说书法……)

(介绍背诵方法四分钟)

教师:第五段与第一段遥相呼应,词句基本相同,我想同学们已经能够背了。

 

下面咱们利用下课前的几分钟进行“答背”,即我点什么,你们就背什么,开始:

①背开头和结尾。

②背第二段中写“醒”的场面描写。

③背第四段中“失火”的场面描写。

④背出四处侧面描写的句子。

[评    析]

《口技》一文,共363字,平时教学中,一般用两节课讲析,有少数教师用三节课讲析,在松散的教学结构中浪费了不少宝贵的时间。

此教例是用两节课讲完全文并让全班同学能背诵全文。背诵花去30分钟,“工作”效率很高,故称为“高效背诵”。

背诵效率高,有如下原因:

第一,教学程序合理。教师先对学生进行心理调整,要求大家“聚精会神”,然后进行三遍铺垫性全文诵读,其后才带领学生进入紧张的背诵阶级段,最后还进行了巩固性检查。

第二,教学方法巧妙。教师主要的技巧在于设置了一个背诵的“激励机制”,采

用“抢记法”、“限时法”、“竞争法”、“自悟法”、“检查法”等各种方法激发学生的学习内驱力,使他们不断尝试到成功的喜悦,学习情绪饱满。

第三,穿插的内容丰厚。在铺垫性诵读阶级,教师巧妙穿插对课文写作艺术的复习、回味,在指导背诵阶段,穿插了背诵方法的指导、点拨,还特别穿插了学生背诵技巧的介绍。

知识训练和技能训练结合进行,教学频率高、密度大,效果当然不错。

附《口技》原文及翻译

原文:京中有善口技者。会宾客大宴,于厅事之东北角,施八尺屏障,口技人坐屏障中,一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。众宾团坐。少顷,但闻屏障中抚尺一下,满坐寂然,无敢哗者。                                  
    遥闻深巷中犬吠,便有妇人惊觉欠伸,其夫呓语。既而儿醒,大啼。夫亦醒。妇抚儿乳,儿含乳啼,妇拍而呜之。又一大儿醒,絮絮不止。当是时,妇手拍儿声,口中呜声,儿含乳啼声,大儿初醒声,夫叱大儿声,一时齐发,众妙毕备。满坐宾客无不伸颈,侧目,微笑,默叹,以为妙绝。
未几(),夫齁(hōu)声起,妇拍儿亦渐拍渐止。微闻有鼠作作索索,盆器倾侧,妇梦中咳嗽。宾客意少舒,稍稍正坐。
    忽一人大呼:火起,夫起大呼,妇亦起大呼。两儿齐哭。俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。中间(jiàn)力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作;又夹百千求救声,曳(yè)屋许许(hǔhǔ)声,抢夺声,泼水声。凡所应有,无所不有。虽人有百手,手有百指,不能指其一端;人有百口,口有百舌,不能名其一处也。于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几()欲先走。
      忽然抚尺一下,群响毕绝。撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。
         译文:京城里有一个善于表演口技的人。一天,正好碰上有一家大摆酒席请客,在客厅的东北角上安放了一个八尺宽的屏障,这位表演口技的艺人坐在屏障内,里面只放了一张桌子、一把椅子、一把扇子、一块醒木罢了。客人们围坐在一起。过了一会儿,只听得屏障里醒木一拍,全场都安静下来,没有一个敢大声说话的。

      只听到远远的深巷里一阵狗叫声,就有一个妇人被惊醒,打着哈欠,伸着懒腰,她丈夫说着梦话。一会儿小孩子醒了,大声哭着。丈夫也被吵醒。妇人拍着孩子,给他喂奶,孩子口里含着乳头还是哭,妇人一面拍着孩子,一面呜呜地哼唱着哄他睡觉。又一个大孩子也醒了,唠唠叨叨地说个不停。这时候,妇人用手拍孩子的声音,口中呜呜哼唱的声音,小孩子含着乳头啼哭的声音,大孩刚刚醒来的声音,丈夫大声呵斥大孩子的声音,同时都响了起来,各种声音都表演得惟妙惟肖。全场客人没有一个不伸长脖子,偏着头凝神地听着,微笑着,暗暗赞叹着,认为妙极了!

     没隔多久,丈夫的鼾声响起来了,妇人拍孩子的声音也渐渐地拍一会儿停一会儿。隐隐地听到老鼠悉悉索索的声音,盆碗等器物打翻的声音,妇人在梦中咳嗽的声音。客人们听到这里,心情稍微放松了,身子渐渐坐正了。

突然有一个人大声喊道:失火啦!丈夫起身大叫,妻子也起身大叫,两个孩子一齐哭了起来。刹时间,成百上千的人大喊起来,成百上千的小孩儿哭了起来,成百上千的狗叫了起来。中间夹着劈里啪啦房屋倒塌的声音,烈火燃烧而发出的爆烈声,呼呼的风声,千百种声音一齐响了起来;还夹杂着成百上千人的求救声,救火的人们拉倒燃烧着的房子时一齐用力发出的呼喊声,在火中抢夺物件的声音,泼水的声音。凡是应该有的声音,没有一样没有。即使一个人有上百只手,一只手上有上百个指头,也不能指明其中一种声音来;即使一个人有上百张嘴,一张嘴有上百条舌头,也不能说出其中的一个地方来。在这种情况下,客人们没有一个不吓得变了脸色,离开座位,扬起衣袖,露出手臂,两腿索索直抖,几(jī) 乎都想争先恐后地逃跑。

 忽然醒木一拍,各种声响全都消失。撤掉屏障一看里面,仍只有一个人、一张桌子、一把椅子、一把扇子、一块醒木罢了。

文言文教学高效教法之六:在课堂中现场进行高效练习

(案例提供:湖北荆州名师余映潮,选自《余映潮教例评析100例》)

提倡课堂智能练习

——《口技》教例评析

[教例简述]

这是余映潮老师的一个教例。

教学基本任务:品读、积累,并进行学习方法的指导。

时间分配:教师大约15分钟,学生大约30分钟。以学生活动为主。

1.读。

第一次朗读——请同学们读得沸沸扬扬。第二次朗读——请同学们读得字正腔圆。第三次朗读——请同学们读得层次分明。第四次朗读——请同学们读得有景有情。

2.说。

①这篇课文可用一个“善”字拎起。“善”在哪里,怎样写“善”?请同学每人用“善在……它写出了”说一句话。②从“口技表演”的角度,形成课堂教学的简略板书:一字立骨——善——声音有大小  有内外  有高低  有动静  有远近  有分合  有疏密  有点面  有张弛  有明暗

3.做——讨论、完成课堂智能练习:

(1)指出用法特别的词的意思。

(       (           (       (       (        )

(2)你一定能找出课文中表示时间的词语。

 (3)下面的词古今词义区别较大,试说说看。

          

          

(4)解释词义之后。

妙:众妙(      )毕备    以为妙(      )

绝:以为妙绝(      )    群响毕绝(      )

指:手有百指(      )    不能指(      )其一端

坐:稍稍正坐(      )    满坐(      )宾客

起:大呼火起(      )DW〗夫起(      )大呼

(5)瞧,课文中还可以找出不少的近义词呢。

群响毕绝——(      )      满坐寂然——(      )

变色离席——(      )      大啼——(      )

一时齐发——(      )      中间……之声——(      )

撤屏视之——(      )      惊觉欠伸——(      )

(6)现在,该轮到你独立地进行发现了!你该积累一个怎样的词语板块呢?

[评    析]

这节课是文言文教学中一节典型的“诵读,品析,积累”课。“读、说、做”三步既表现了一种教法,也点示了对文言课文的一种学法。最有新意的是这一份《课堂智能练习》——淘彩票是正规网站吗在观摩课中还是第一次见到这样的练习。它充满了创造性,真是匠心独运。

这份“智能练习”可能表现了教者这样一种思考:大面积上的阅读教学,存在着两个比较严重的问题。一个是课堂积累太少,学生的课堂学习笔记主要被图形板书所覆盖,从语言理解、语言品析、语言运用的角度来看,它们的价值有限。二是技能训练力度不够,学法指导、思辩训练、联想迁移训练和语言文字处理能力的训练都比较薄弱。而设计得比较好的课堂练习就能解决一些这两个方面的问题。

从上面的“智能练习”可见,学生们不仅仅只是“做”练习;他们要“做”,还要分析、归类、联想、概括、发现。这样,“练习”的层次就高了——它训练了“知”,也训练了“智”与“能”!

这种“翻新”给淘彩票是正规网站吗以启示:原来,在有心人的眼中,课堂教学的每一个细节内,都有着广阔的创造空间。

淘彩票是正规网站吗提倡这种有价值的课堂智能练习。

文言文教学高效教法之七:在文言文教学中发挥学习笔记的功效

(案例提供:湖北荆州名师余映潮,选自《余映潮教例评析100例》)

           分类式课堂笔记

                                          ——《〈论语〉六则》教例评析             

[教例简述]                                                          

教师第一次定向:

同学们,淘彩票是正规网站吗先用半个小时的时间,诵读课文,分“则”理解课文,熟读课文,背诵课文。

教学步骤:

1.诵读。

2.逐“则”落实,教师顺势将六则语录按内容分类,将“而”的例句按用法分类。

3.自由背诵。

4.分“则”背诵。

5.背诵比赛。

6.全班齐背。

教师第二次定向:

请同学们拿出活页式分类笔记,用10多分钟的时间,整理课堂笔记。

同学们进行操作,撷取课文内容,分类做好笔记。大体有:

1.在“作家作品”类记下:

《论语》是记录孔子和他的弟子言行的书,共20篇,是儒家经典著作之一。

2.在“成语”类记下:

学而不厌  诲人不倦  温故知新  不耻下问  三人行必有我师

3.在“文言虚词”类记下:

  

顺接   故而知新 敏而好学 学而时习之 择其善者而从之       

转接  人不知而不愠 学而不厌 思而不学则殆               

4.在“名言警句”类记下:

①不耻下问  三人行必有我师  学而不厌  敏而好学  (用于学习态度)

②学而时习之  温故而知新  默而识之  (用于学习方法)

③人不知而不愠  三人行必有我师  (用于思想修养)

下课之前,同座同学互相交换、检查课堂学习笔记。

[评    析]                                                                 

这个教例的“眼”,在指导学生做“分类式课堂笔记”。

如何指导学生做笔记,是学法研究的一个小小的分支,在这个方面的研究几乎是空白。亟需淘彩票是正规网站吗用创造性的作法去填补。

“分类式课堂笔记”在这方面迈出了可喜的一步,其优点在于:

1.变单课式笔记为知识块式笔记,眉目清晰,知识量充沛。

2.变学生在单课笔记中的“记录员”身份为分类整理的“操作员”身份,学生的思维方式有了质的变化。

3.变单一利用课文材料为多角度利用课文材料,课文材料因此而增值。

4.培养了学生积累资料、研究资料、整理资料的能力和检索能力。

5.有利于单元小结、综合复习乃至毕业、升学考试的总复习。只要坚持分类积累,复习课中这些资料会令人爱不释手。

……

说的好处愈多,作教师的淘彩票是正规网站吗就会愈感到不安,淘彩票是正规网站吗反思:

在传统的作法中,学生花大量时间记录的知识零散的课堂笔记,包括教师苦心设计的大量板书,在增加学生的知识积累、提高教学效率上,其利用价值到底如何?

学习笔记,这教学中永远占有相当地位的有利于学生一生的知识天地,为什么还得不到开发性的

文言文教学高效教法之八:给学生传授高效的学习方法

(案例提供:湖北荆州名师余映潮,选自《余映潮教例评析100例》)

传授方法更重要

——《鸿门宴》教例评析

[教例简述]

这是李庆友老师的一个教例(详见《学语文》杂志1992年第1)。教师安排的内容处于该课教学的第三课时。

教学内容之一:归纳本文知识点(10分钟)

①名词后面带宾语或补语,往往活用为一般动词。如“沛公军霸上”、“范增数目项王”。

②不及物动词后带宾语往往是使动用法。如“项伯杀人,臣活之”。

③动词前面的名词直接修饰或限制动词时单独作状语。如“卒廷见相如”。

④句子无动词,形容词后同带宾语,形容词往往活用作动词。如“素善留侯张良”。

……

教学内容之二:评论历史人物(35分钟)

评论题:有人称项羽是失败的英雄,你是怎样认为的?

甲方认为项羽是失败的英雄。理由:

①在轰轰烈烈的农民起义军的影响下,能于会稽起义推翻强秦;②宋义面对强秦却步不前,项羽当机立断,力斩宋义,以振军威;③项羽掌握军权后,长驱直入与强秦大战九次,终于在巨鹿击溃秦主力军;④项刘相斗,项羽表现胸怀坦荡,表现了视死如归的大无畏英雄气概;

⑤他得到了司马迁的赞美。

乙方认为项羽不是合格的英雄。理由:

①项羽起兵的意图是夺取农民起义的胜利果实,动机和行为都不合民意;②项羽灭秦之后,自称西楚霸王,分封十八诸侯。它是秦政的历史重演,是历史的倒退;③项羽居功自傲,轻敌自大,不善用人,终于由胜利走向失败;④项羽迂钝粗疏,终不觉悟,失败后执意自刎。

教师点拨:

分析和评价历史人物,一定要历史地阶级地辩证地认识问题。因为不同的时代不同的阶级有不同的英雄,不论哪种英雄又都受到时代的限制。由于历史的局限性,项羽与历代起义的首领一样,会走向封建帝王的那条道。但更重要的一面是他们毕竟动摇了或推翻了旧的王朝,更新了旧的朝政,在客观上推动了生产力的发展,加快了历史发展的进程。这种行为是合乎历史发展的规律的,而凡是合乎历史发展规律的行为就是英雄行为……

[评析]

教师在教学中从两个方面向学生传授了方法。

一是传授学习知识的操作方法:

①对所学的语言知识的例证进行分类;

②对分类之后的知识内容进行归纳提炼,总结出规律。

学生的思维在此项训练中经历了由模糊而清晰、由个别到一般的认识上的飞跃。

二是传授认识问题的思想方法:

①必须历史地分析评价历史人物;

②必须阶级地分析评价历史人物。

③推而广之,要学会辩证地认识人物和事物。

学生的思维在此训练中经历了由单向向多向的认识上的飞跃 

以上就是教学过程中的“授之以渔”,学生学到了知识,更学到了学习方法,学到了认识问题的方法。

从培养能力的角度看,传授方法更重要,在教学中能坚持传授方法的教师,无疑技高一筹。

当然,此课设计的难度大了一些。如果把分析评价人物的活动安排于课文知识之内,则对于高一的学生来说是较为合理的。

附《鸿门宴》原文及译文

原文:沛公军霸上,未得与项羽相见。沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。项羽大怒曰:旦日飨士卒,为击破沛公军!当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上。范增说项羽曰:沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五彩,此天子气也。急击勿失!” 
  楚左尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良。张良是时从沛公,项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事,欲呼张良与俱去,曰:毋从俱死也。张良曰:臣为韩王送沛公,沛公今事有急,亡去不义,不可不语。良乃入,具告沛公。沛公大惊,曰:为之奈何?张良曰:谁为大王为此计者?曰:鲰生说我曰:距关,毋内诸侯,秦地可尽王也。故听之。良曰:料大王士卒足以当项王乎?沛公默然,曰:固不如也。且为之奈何?张良曰:请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。沛公曰:君安与项伯有故?张良曰:秦时与臣游,项伯杀人,臣活之;今事有急,故幸来告良。沛公曰:孰与君少长?良曰:长于臣。沛公曰:君为我呼入,吾得兄事之。张良出,要项伯。项伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿,约为婚姻,曰:吾入关,秋豪不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也。项伯许诺,谓沛公曰:旦日不可不蚤自来谢项王。沛公曰:诺。于是项伯复夜去,至军中,具以沛公言报项王,因言曰:沛公不先破关中,公岂敢入乎?今人有大功而击之,不义也。不如因善遇之。项王许诺。
  沛公旦日从百余骑来见项王,至鸿门,谢曰:臣与将军戮力而攻秦,将军战河北,臣战河南,然不自意能先入关破秦,得复见将军于此。今者有小人之言,令将军与臣有郤。项王曰:此沛公左司马曹无伤言之;不然,籍何以至此?”项王即日因留沛公与饮。项王、项伯东向坐,亚父南向坐。亚父者,范增也。沛公北向坐,张良西向侍。范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应。范增起,出,召项庄,谓曰:君王为人不忍。若入前为寿,寿毕,请以剑舞,因击沛公于坐,杀之。不者,若属皆且为所虏。庄则入为寿。寿毕,曰:君王与沛公饮,军中无以为乐,请以剑舞。项王曰:诺。项庄拔剑起舞,项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击。
  于是张良至军门见樊哙。樊哙曰:今日之事何如?良曰:甚急!今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。哙曰:此迫矣!臣请入,与之同命。哙即带剑拥盾入军门。交戟之卫士欲止不内,樊哙侧其盾以撞,卫士仆地,哙遂入,披帷西向立,瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂。项王按剑而跽曰:客何为者?张良曰:沛公之参乘樊哙者也。项王曰:壮士,赐之卮酒。则与斗卮酒。哙拜谢,起,立而饮之。项王曰:赐之彘肩。则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之。项王曰:壮士!能复饮乎?樊哙曰:臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:先破秦入咸阳者王之。今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭宫室,还军霸上,以待大王来。故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人。此亡秦之续耳,窃为大王不取也!项王未有以应,曰:坐。樊哙从良坐。坐须臾,沛公起如厕,因招樊哙出。
  沛公已出,项王使都尉陈平召沛公。沛公曰:今者出,未辞也,为之奈何?樊哙曰:大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?于是遂去。乃令张良留谢。良问曰:大王来何操?曰:我持白璧一双,欲献项王,玉斗一双,欲与亚父。会其怒,不敢献。公为我献之。张良曰:谨诺。当是时,项王军在鸿门下,沛公军在霸上,相去四十里。沛公则置车骑,脱身独骑,与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步走,从郦山下,道芷阳间行。沛公谓张良曰:从此道至吾军,不过二十里耳。度我至军中,公乃入。
  沛公已去,间至军中。张良入谢,曰:沛公不胜杯杓,不能辞。谨使臣良奉白璧一双,再拜献大王足下,玉斗一双,再拜奉大将军足下。项王曰:沛公安在?良曰:闻大王有意督过之,脱身独去,已至军矣。项王则受璧,置之坐上。亚父受玉斗,置之地,拔剑撞而破之,曰:唉!竖子不足与谋。夺项王天下者必沛公也。吾属今为之虏矣!
  沛公至军,立诛杀曹无伤。
译文:沛公(刘邦)的军队驻扎在霸上,没有能跟项羽相见。刘邦的左司马曹无伤就派人去告诉项羽说:刘邦想占领关中称王,让子婴做(他的)国相,(相所有的)珍珠宝器都归为自己所有。项羽(听了)非常生气地说:明天用酒肉犒劳士兵,要(让他们)打败刘邦的军队。在这时,项羽的军队有四十万人,驻扎在新丰县鸿门;刘邦的军队有十万人,驻扎在霸上。范增劝告项羽说:刘邦在山东时,贪图财物,爱好美女。现在进入关中,财物一点都不要,妇女一个也不亲近,这(表现)他的志向不小。我叫人去看过他那里的云气,都是龙虎形状,成为五彩的颜色,这是天子的云气啊。(你)赶快攻打(他),不要失掉时机!
    楚国的左君项伯这个人,是项羽的叔父,平时和留侯张良友好。张良这时候跟随着刘邦。项伯就连夜骑马赶到刘邦军中,私下会见了张良,详细把事情告诉(张良),想叫张良和他一起离开(刘邦),说:不跟(我走)将会一起被杀。张良说:我替韩王护送沛公(入关),沛公现在有急难,(我)逃跑离开是不讲道义的,(我)不能不告诉(他)。
    张良就进去,(把情况)详细告诉刘邦。刘邦大吃一惊,说:怎样应付这件事呢?张良说:谁替大王献出这个计策的?(刘邦)回答说:浅陋无知的人劝我说:把守住函谷关,不要让诸侯进来,秦国所有的地盘都可以由你称王了。所以(我)听信了他的话。张良说:估计大王的军队能够抵挡住项王的军队吗?刘邦沉默(一会儿)说:本来不如人家,将怎么办呢?张良说:请(让我)去告诉项伯,说沛公不敢背叛项王。刘邦说:你怎么和项伯有交情的?张良说:在秦朝的时候,项伯和我有交往,项伯杀了人,我救活了他;现在有了紧急的情况,所以幸亏他来告诉我。刘邦说:他和你的年龄,谁大谁小?张良说:他比我大。刘邦说:你替我(把他)请进来,我得用对待兄长的礼节待他。张良出去,邀请项伯。
  项伯立即进来见刘邦。刘邦就奉上一杯酒为项伯祝福,(并)约定为亲家,说:我进入关中,极小的财物都不敢沾染,登记官吏,人民,封闭了(收藏财物的)府库,以等待将军(的到来)。之所以派遣官兵去把守函谷关的原因,是为了防备其它盗贼的进出和意外变故。日日夜夜盼望着将军的到来,怎么敢反叛呢!希望你(项王)详细地说明,我是不敢忘恩负义的。项伯答应了,跟刘邦说:明天你不能不早些来亲自向项王谢罪。刘邦说:好。
  于是项伯又连夜离开,回到(项羽)军营里,详细地把刘邦的话报告项王。就趁机说:刘邦不先攻破关中,您怎么敢进来呢?现在人家有大功(你)却要打人家,这是不仁义的。不如就趁机友好地款待他。项王答应了。
    刘邦第二天带领一百多人马来见项羽,到达鸿门,谢罪说:我和将军合力攻打秦国,将军在黄河以北作战。我在黄河以南作战,然而自己没有料想到能够先入关攻破秦国,能够在这里再看到将军您。现在有小人的流言,使将军和我有了隔阂……”项羽说:这是你左司马曹无伤说的。不然的话,我怎么会这样呢?
    项羽当天就趁此机会留刘邦同他饮酒。项羽、项伯面向东坐;亚父面向南坐——亚父这个人,就是范增;刘邦面向北坐;张良面向西陪坐。范增多次使眼色给项羽,举起(他)所佩带的玉玦向项羽示意多次,项羽默默地没有反应。范增站起来,出去召来项庄,对项庄说:君王的为人(心肠太软),不忍下手。你进去上前祝酒,祝酒完了,请求舞剑助兴,顺便把刘邦击倒在座位上,杀掉他。不然的话,你们都将被他所俘虏!项庄就进去祝酒。祝酒完了,说:君王和沛公饮酒,军营里没有什么可以用来娱乐,请让我舞剑助兴吧。项羽说:好。项庄就拔出剑舞起来。项伯也拔出剑舞起来,并常常用自己的身体掩护刘邦,项庄(始终)得不到(机会)刺杀(刘邦)。
于是张良到军门外去见樊哙。樊哙说:今天的事情怎样?张良说:非常危急!现在项庄拔剑起舞,他的用意常常在沛公身上。樊哙说:这太紧迫了!请让我进去守卫在沛公身旁,竭力保护他。樊哙就带着剑拿着盾牌进入军门。拿戟交叉着守卫军门的士兵想要阻止不让他进去。樊哙侧举盾牌一撞,卫士跌倒在地上。樊哙就进去了,揭开帷幕面向西站立,瞪眼看着项羽,头发直竖起来,眼眶都要裂开了。项羽手握剑柄跪直身子说:客人是干什么的?张良说:他是沛公的卫士樊哙。项羽说:壮士!——赏他一杯酒。(左右的人)就给他一大杯酒。樊哙拜谢,立起,站着(一口气)把酒喝了。项羽说:赏给他一只猪腿。(左右的人)就给了他一只半生的猪腿。樊哙把盾牌反扣在地上,把猪腿放在盾牌上,拔出剑切着吃起来。项羽说:壮士!能再喝杯酒吗?樊哙说:我死尚且都不怕,一杯酒又哪里值得推辞!秦王有象虎狼一样凶狠的心肠,杀人惟恐不能杀尽,处罚人惟恐不能用尽酷刑,(因此)天下老百姓都背叛了他。楚怀王曾经和诸将领约定:先打败秦军进入咸阳的人是关中王。现在刘邦先打败秦军进入咸阳,一丝一毫都不敢占有动用,封闭了官室,退军驻扎在霸上,以等待大王到来,特意派遣将士把守函谷关,是为了防备其它盗贼的出入和发生意外的事变。象这样劳苦功高,没有封侯的赏赐,反而听信小人谗言,要杀有功劳的人,这是灭亡的秦朝的后续者啊!我自己认为大王不(应该)采取这样的做法
    项羽没有回答他什么,说:坐吧。樊哙使挨着张良坐下。
     坐了一会儿,刘邦起身上厕所,顺便招呼樊哙(一道)出去。刘邦已经出去,项羽派都尉陈平去召呼刘邦(回来)。刘邦(对樊哙)说:刚才出来没有告辞,这怎么办呢?樊哙说:做大事情不必顾虑细枝末节,讲大礼不必讲究小的礼让。现在人家正象切肉的刀和砧板,淘彩票是正规网站吗是鱼和肉,为什么(还要)告辞呢?于是就走了。就叫张良留下(向项羽)辞谢。张良问道:大王来时带些什么(礼物)?(刘邦)说:我拿一对白玉璧,准备献给项王,一对玉酒杯,要送给范增。正赶上他们发怒,不敢献上去,你替我献给吧。张良说:遵命。在这个时候,项羽的军队驻扎在鸿门,刘邦的军队驻扎在霸上,相隔四十里。刘邦丢下随从的车输、人马,独自骑马离开这儿,同持剑拿盾徒步跑着的樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人一起,顺着骊山脚下,取道芷阳,抄小路逃走。刘邦(行前)对张良说:从这条路到我军营不过二十里罢了。请你估计我到了军营,你再进去(见项王)。
刘邦已经走了,(估计)抄小道(已经)回到军中,张良进去辞谢,说:沛公不能多喝酒,已经醉了,不能(前来)告辞。谨叫我奉上白玉璧一对,敬献给大王;玉杯一对,敬献给大将军。项羽说:沛公在哪里?张良说:听说大王有意责备他,他脱身独自离开了,已经回到了军中。项羽就接受了白玉璧,放到座位上。范增接受玉杯,丢在地上,拔出剑砍碎了它,说:唉!这小子不值得和他共谋大业!夺走项王天下的一定是沛公。淘彩票是正规网站吗这些人就要被他俘虏了!
  刘邦回到军营,立即杀掉了曹无伤。

             我的十点教研感悟     

1.一线教师的教学研究应该卓尔不群,彰显创意。可开展小专题研究,实实在在的解决自己学科教学中存在的“真问题”。

2.一线教师应该把教材教学的研究真正提上议事日程。“教材无非是些例子。”(叶圣陶语)是教教材?还是用教材?有关教材与教学的话题似乎一直都是语文教学的焦点之一。教师是教材的使用者,更是教材的建构者。淘彩票是正规网站吗要转变观念、更新知识,创造性地理解和使用教材,精心设计教学方案,灵活运用多种教学策略。

3.淘彩票是正规网站吗有责任改造自己的教学,改造自己的教学设计,让教学丰满而充满智慧。

4.面对低效、无效甚至负效的语文教学尴尬局面,淘彩票是正规网站吗应该改变课程实施过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状,把话语权还给学生,倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力,获取新知识的能力,分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力。建议老师们把自己的废话砍掉三分之二,因为教师的威信与魅力往往是被大话、空话、长话讲掉了。

5.教学研究因求善、求真而充满幸福,因求新求实而饱含艰辛。只有先吃亏、乐于吃亏的人才能享受研究的盛宴,成为真正意义上的名师。

6.课题研究不是学校作秀的塑料花,而是教师专业化成长的磨刀石。要想取得成效,必须要以广泛的群众基础作保障,植根于常规教研的肥沃土壤中。在实实在在和行动研究中开发的教研之花是最绚烂的!

7.淘彩票是正规网站吗要坚决反对将教学理念束之高阁或抛于高空不着陆的现象,要及时将先进的教学理念转化为教学行为,做有特点、有个性的教师。没有一流的大师,就没有一流的学生。

8.一线教师要大兴广开言路的学风,多读好书。为实用而读书,为思想而读书,做终生学习的先行者。

9.要克服非语文、泛语文化倾向(即把语文课上成别的课;学科边缘化,语文味太淡),必须要提倡把语文课上得朴实、扎实、真实,着力于提升学生的语文素养。有条件的教师要坚持开展好电视散文赏评活动,有电视散文的耳濡与目染,能为学生心底植入一些文学的根脉,为学生日后的启程借一把终身受用的神力。

10.淘彩票是正规网站吗要名师学习。学习名师高尚的人格魅力、丰富的学术思想以及超越平凡、追赶成功的勇气。

 

上一篇:抓紧时间 努力学习
下一篇:任杰和他的优秀母校

置 顶 打 印】 【关闭窗口

版权所有@重庆市云阳凤鸣淘彩票 地址:重庆市云阳县凤鸣镇莲花路25号 邮编:404502 老网站入口

电话:(023)55351026 网站维护:凤鸣淘彩票网络中心 学校信箱:cqyyfmzx@163.com 公安备案号50023502000153